Iată un glosar care conține termeni relevanți în domeniul curieratului rapid și transportului rutier de mărfuri:

Curierat rapid: Serviciul de livrare rapidă a pachetelor și mărfurilor la destinație într-un timp scurt.

Expeditor: Persoana sau compania care trimite sau organizează expedierea unei mărfi sau a unui pachet.

Destinatar: Persoana sau compania care primește mărfurile sau pachetul livrat.

Transportator: Compania sau persoana responsabilă pentru preluarea, transportul și livrarea mărfurilor la destinație.

AWB (Air Waybill): Documentul de transport aerian care conține informațiile despre expediere, inclusiv detalii despre mărfuri, ruta de transport și condițiile de livrare.

CMR (Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route): Convenția CMR este un document legal internațional care reglementează transportul rutier internațional de mărfuri între țări.

Încărcare: Procesul de încărcare a mărfurilor sau a pachetelor în vehiculul de transport.

Descărcare: Procesul de descărcare a mărfurilor sau a pachetelor din vehiculul de transport.

Vehicul de transport: Autovehiculul utilizat pentru transportul mărfurilor pe drumurile publice, cum ar fi camioanele, furgonetele sau vehiculele de livrare.

Punct de colectare: Locul de unde se preiau mărfurile sau pachetele pentru a fi transportate la destinație.

Punct de livrare: Locul la care mărfurile sau pachetele sunt livrate către destinatar.

Transport la temperatură controlată: Transportul mărfurilor care necesită condiții speciale de temperatură pentru a fi păstrate în siguranță, cum ar fi alimente sau produse farmaceutice.

Consolidare: Procesul de combinare a mai multor expedieri sau mărfuri într-un singur transport pentru a reduce costurile și a optimiza utilizarea spațiului în vehiculele de transport.

Punct de transfer: Locul în care mărfurile sunt transferate de la un vehicul de transport la altul, de obicei pentru a continua călătoria către destinație finală.

Asigurare de transport: Polița de asigurare care oferă protecție împotriva daunelor sau pierderilor suferite de mărfuri în timpul transportului.

Track and Trace: Serviciul care permite monitorizarea și urmărirea mărfurilor în timp real, de la preluarea până la livrarea finală.

Grupaj: Procesul de combinare a mai multor expedieri mici într-un singur transport pentru a reduce costurile și a optimiza utilizarea spațiului

Autovehicul de mare tonaj: Un vehicul de transport rutier proiectat pentru a transporta mărfuri grele sau voluminoase, având o capacitate mare de încărcare.

Document de însoțire a mărfii: Documentul oficial care însoțește mărfurile pe durata transportului și conține informații despre expeditor, destinatar, descrierea mărfurilor, cantitatea, valoarea și alte detalii relevante.

Taxă de livrare: Costul perceput pentru serviciul de livrare a mărfurilor la destinație, care poate varia în funcție de distanța parcursă, greutatea, dimensiunea și alte criterii specifice.

ETA (Estimated Time of Arrival): Timpul estimat de sosire al mărfurilor sau al vehiculului de transport la destinație.

Transbordare: Transferul mărfurilor sau pachetelor dintr-un vehicul de transport în altul în timpul tranzitului, de obicei în cazul transportului intermodal.

Transport intermodal: Utilizarea mai multor modalități de transport, cum ar fi rutier, feroviar sau maritim, într-o singură călătorie pentru a asigura livrarea eficientă a mărfurilor la destinație.

Accesoriu de transport: Echipament sau accesorii suplimentare utilizate pentru a asigura siguranța, securitatea sau protecția mărfurilor în timpul transportului, cum ar fi paleții, curelele de fixare sau ambalajele speciale.

Autorizație de transport: Documentul oficial emis de autoritățile competente care permite unui vehicul de transport să circule legal pe drumurile publice cu mărfuri.

Drumul cel mai scurt: Cea mai eficientă rută sau traseu de transport între punctul de plecare și destinație, care minimizează distanța și timpul de călătorie.

Centru de sortare: Locația în care mărfurile sau pachetele sunt sortate și distribuite către vehiculele de transport corespunzătoare pentru livrare.

Tarif de transport: Prețul sau costul calculat pentru serviciul de transport al mărfurilor, care poate fi determinat pe baza greutății, distanței, clasei de mărfuri și altor criterii specifice.

Camion cu remorcă: Un autovehicul de transport rutier echipat cu o remorcă atașată, folosit pentru transportul mărfurilor în cantități mari sau de dimensiuni mari.

Taxă de drum: Taxa percepută de către autoritățile de transport rutier pentru utilizarea drumurilor publice de către vehiculele de transport.

Contract de transport: Acordul legal între expeditor și transportator care stabilește termenii și condițiile transportului, inclusiv responsabilitățile părților implicate și clauzele referitoare la preț, asigurare și limitarea răspunderii.

Camion frigorific: Un autovehicul de transport rutier specializat, echipat cu un sistem de refrigerare sau izolare termică, utilizat pentru transportul mărfurilor perisabile sau care necesită controlul temperaturii.

Transport cu încărcare completă (FTL – Full Truckload): Un serviciu de transport în care un camion este dedicat unei singure expedieri sau unui singur client, iar capacitatea sa este complet utilizată.

Transport cu încărcare parțială (LTL – Less Than Truckload): Un serviciu de transport în care mărfurile de la mai mulți expeditori sunt consolidate într-un singur camion pentru a utiliza eficient capacitatea de încărcare.

ETA (Estimated Time of Arrival): Timpul estimat de sosire al mărfurilor sau al vehiculului de transport la destinație.

Depozitare temporară: Stocarea mărfurilor într-un depozit sau facilități de depozitare pentru o perioadă limitată de timp, înainte de a fi livrate la destinație finală.

Transport internațional: Transportul mărfurilor între două sau mai multe țări, care implică respectarea reglementărilor și documentelor specifice fiecărei țări traversate.

TIR (Transport International Routier): Acordul internațional care reglementează transportul rutier internațional, în special pentru mărfurile care traversează mai multe țări.

Cross-docking: O metodă de logistică în care mărfurile sunt transferate direct de la vehiculele de transport de intrare la cele de ieșire, fără a fi stocate într-un depozit pe termen lung.

Transport multimodal: Utilizarea mai multor moduri de transport (rutier, feroviar, aerian, maritim) într-o singură călătorie pentru a asigura livrarea eficientă a mărfurilor la destinație.

Punct de vamă: Locația unde se efectuează formalitățile vamale, inclusiv verificarea și procesarea mărfurilor care intră sau ies dintr-o țară.

Consignatar: Persoana sau compania desemnată să primească și să preia mărfurile de la transportator la destinație.

Broker de transport: O companie sau persoană care acționează ca intermediar între expeditor și transportator pentru a facilita aranjamentele de transport și documentele asociate.

Document de transport rutier: Documentul oficial care atestă transportul mărfurilor pe drumurile publice și conține informații despre expeditor, transportator, destinatar, descrierea mărfurilor și alte detalii relevante, precum și semnăturile și ștampilele necesare.

Taxă de manipulare: Costul perceput pentru operațiunile de încărcare, descărcare și manipulare a mărfurilor în timpul procesului de transport.

Transport de mărfuri periculoase: Transportul mărfurilor care prezintă un anumit grad de pericol pentru siguranța și sănătatea oamenilor, a mediului sau a proprietății, și care necesită respectarea regulamentelor și procedurilor speciale.

Paletizare: Procesul de aranjare și fixare a mărfurilor pe paleți, folosind sisteme de ambalare adecvate, pentru a facilita manipularea și transportul eficient.

Document de însoțire a transportului (DTD): Documentul emis de expeditor care conține informații despre mărfuri, cantitate, greutate, condiții de transport și alte detalii necesare pentru livrarea și urmărirea mărfurilor.

Tarif de transport rutier: Prețul sau costul calculat pentru serviciul de transport rutier al mărfurilor, care poate fi determinat pe baza distanței, greutății, volumului și altor factori specifici.

Asigurare de marfă: Polița de asigurare care oferă protecție împotriva daunelor, pierderilor sau furtului mărfurilor pe durata transportului.

Terminal de transport: O infrastructură specializată unde se realizează operațiuni de încărcare, descărcare, transfer și depozitare temporară a mărfurilor în timpul transportului.

Regulamentul ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route): Un set de reguli și standarde internaționale care reglementează transportul rutier al mărfurilor periculoase între țări europene.

Carosabil: Suprafața drumului sau a căii de rulare pe care circulă vehiculele de transport rutier.

Consolidație: Procesul de combinare a mai multor expedieri sau mărfuri separate într-un singur transport pentru a reduce costurile și a optimiza utilizarea capacitații de încărcare.

Taxă de depozitare: Costul perceput pentru stocarea mărfurilor într-un depozit sau facilități de depozitare pe o anumită perioadă de timp.

Rute alternative: Variante alternative de trasee sau căi de transport utilizate pentru a evita obstacole, blocaje sau congestii de trafic pe drumurile principale.

Camion de transport pe distanțe lungi: Un vehicul de transport rutier specializat proiectat pentru a parcurge distanțe lungi și a transporta mărfuri pe o perioadă extinsă.

Serviciu de livrare la ușă: Serviciul de livrare directă a mărfurilor sau a pachetelor la adresa specificată de către destinatar, oferindu-le comoditate și confort.

Documente de export: Documentele necesare pentru a înregistra și a declara mărfurile exportate conform reglementărilor și procedurilor vamale.

Tarif de livrare urgentă: Prețul suplimentar perceput pentru serviciul de livrare rapidă sau de urgență a mărfurilor într-un timp scurt.

Expediere internă: Transportul mărfurilor în interiorul aceleiași țări, în cadrul frontierelor naționale.

Operator logistic: O companie specializată în gestionarea și organizarea operațiunilor logistice, inclusiv transportul, depozitarea și gestionarea lanțului de aprovizionare.

TIR Carnet: Documentul vamal utilizat pentru transportul rutier internațional de mărfuri în regim TIR, care permite trecerea facilă a frontierei și simplificarea formalităților vamale.

Taxă de manipulare a documentelor: Costul perceput pentru procesarea și gestionarea documentelor asociate cu transportul și livrarea mărfurilor.

Flotă de transport: Totalitatea vehiculelor de transport (camioane, furgonete, remorci etc.) deținute și utilizate de o companie de transport.

Palet: O platformă rigidă sau un suport plan, de obicei din lemn sau plastic, pe care se pot așeza și transporta mărfurile într-un mod organizat și eficient.

Transport de grupaj: Consolidarea mai multor expedieri mici într-un singur transport pentru a reduce costurile și a optimiza utilizarea spațiului în vehiculele de transport.

Camion cisternă: Un autovehicul specializat utilizat pentru transportul lichidelor sau gazelor într-un rezervor cilindric sau sferic.

Manipulare cu încărcător frontal: Utilizarea unui utilaj specializat, precum o macara sau o încărcătoare frontală, pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor în vehiculele de transport.

Taxă de kilometraj: Costul perceput pe baza distanței parcursă de vehiculul de transport pentru a livra mărfurile la destinație.

Comision de expediere: O sumă plătită către un broker sau intermediar pentru serviciile de organizare și gestionare a expedițiilor de mărfuri.

Transport agabaritic: Transportul mărfurilor cu dimensiuni și greutăți excepționale, care necesită permise speciale și escorte de poliție în timpul transportului.

Timp de tranzit: Durata estimată necesară pentru ca mărfurile să parcurgă distanța între punctul de plecare și destinație, incluzând toate opririle și formalitățile.

Platformă logistică: Un centru de distribuție și depozitare care are facilități și servicii speciale pentru manipularea, depozitarea și distribuția mărfurilor în cadrul unei rețele logistice.

Camion cu prelată: Un autovehicul de transport rutier echipat cu o prelată flexibilă și rezistentă, utilizat pentru a proteja și acoperi mărfurile în timpul transportului.

Serviciu de urmărire a livrării (tracking): Un sistem sau o facilitate care permite expeditorului și destinatarului să monitorizeze și să urmărească starea și locația mărfurilor în timpul transportului.

Punct de transfer: Locația unde mărfurile sunt transferate între diferite vehicule de transport, în timpul unei rute sau a unui serviciu de transport intermodal.

Expediere express: Serviciul de transport rapid al mărfurilor, care asigură livrarea într-un timp foarte scurt, de obicei în termen de 24 de ore sau mai puțin.

Manifest de încărcare: Documentul care enumeră și descrie detaliat mărfurile încărcate într-un vehicul de transport, inclusiv cantitatea, greutatea, dimensiunile și alte informații relevante.

Serviciu de asigurare a transportului: O ofertă sau un pachet suplimentar de asigurare oferit de companiile de transport pentru a proteja mărfurile împotriva riscurilor de daune, pierdere sau furt în timpul transportului.

Tarif de expediere: Prețul sau costul calculat pentru serviciile de expediție și gestionare a transportului mărfurilor, care poate include manipularea, ambalarea și alte servicii adiționale.

Livrare la termen: Livrarea mărfurilor în conformitate cu acordul și termenii stabiliți în contractul de transport, fără întârzieri sau probleme majore.

Reglementări vamale: Legile, regulamentele și procedurile specifice care guvernează importul și exportul mărfurilor prin punctele vamale, inclusiv taxele, documentele și controalele necesare.

Manipulare manuală: Procesul de încărcare, descărcare și aranjare a mărfurilor în vehiculele de transport, făcute manual de către lucrătorii din domeniul logistic și transport.

Autorizație de circulație: Documentul oficial emis de autoritățile competente care atestatează dreptul unui vehicul de transport rutier de a circula pe drumurile publice, în conformitate cu reglementările și restricțiile în vigoare.

Camion cu platformă: Un autovehicul de transport rutier echipat cu o platformă solidă, fără prelată, utilizat pentru transportul mărfurilor care nu necesită protecție împotriva intemperiilor.

Punct de descărcare: Locația unde mărfurile sunt scoase sau descărcate din vehiculul de transport la destinație.

Certificat de originie: Documentul care atestă țara de origine a mărfurilor și care poate fi necesar pentru respectarea reglementărilor și beneficierea de acorduri comerciale sau tarife preferențiale.

Costuri de combustibil: Cheltuielile asociate cu achiziționarea de combustibil pentru vehiculele de transport rutier, care pot influența prețurile și tarifele de transport.

Serviciu de livrare la etaj: Un serviciu suplimentar oferit de companiile de curierat și transport rutier, care implică livrarea mărfurilor la etajul specificat de către destinatar.

Punct de încărcare: Locația unde mărfurile sunt încărcate în vehiculul de transport, fie prin intermediul unei rampe de încărcare, fie prin intermediul echipamentelor de manipulare.

Transporteur: Termenul folosit în limbajul francez pentru a desemna o companie de transport rutier.

Sistem de track and trace: Un sistem de urmărire și monitorizare a mărfurilor, care utilizează tehnologie și comunicații pentru a oferi informații în timp real despre starea și locația acestora în timpul transportului.

Remorcă: O unitate de transport neautopropulsată, atașată unui camion sau alt vehicul de transport rutier, utilizată pentru a transporta mărfuri suplimentare.

Serviciu door-to-door: Un serviciu complet de transport și livrare care acoperă întregul lanț logistic, de la preluarea mărfurilor de la expeditor până la livrarea acestora la destinația finală specificată de către destinatar.

Punct de colectare: Locația unde mărfurile sunt colectate de către transportator de la expeditor, în vederea transportului și livrării ulterioare.

Taxă de drum: O taxă percepută pentru utilizarea infrastructurii rutiere de către vehiculele de transport rutier, care contribuie la finanțarea și întreținerea drumurilor.

Expediere cu retur: Un aranjament de transport în care mărfurile sunt livrate la destinație, iar apoi se efectuează returul mărfurilor sau ambalajelor la locul de plecare sau la o altă locație specificată.

Asigurare de transport rutier: O poliță de asigurare care acoperă riscurile asociate cu transportul rutier de mărfuri, inclusiv daune accidentale, pierdere sau furt pe durata transportului.

Incoterms: Termeni și condiții standardizate utilizate în contractele comerciale internaționale pentru a stabili responsabilitățile și obligațiile părților implicate în procesul de transport și livrare a mărfurilor.

Serviciu de distribuție: Un serviciu logistic care implică distribuirea mărfurilor la mai mulți destinatari finali, în diferite locații, utilizând o rețea de transport rutier și alte modalități de livrare.

Timbru de acciză: Un timbru fiscal aplicat pe produsele supuse accizelor, cum ar fi alcoolul sau tutunul, în conformitate cu reglementările fiscale și vamale.

Companie de transport expres: O companie specializată în furnizarea serviciilor de curierat rapid și transport rutier de mărfuri într-un timp scurt și cu livrare rapidă.

Transport multimodal: Procesul de utilizare a mai multor modalități de transport, cum ar fi rutier, feroviar, maritim sau aerian, pentru a asigura livrarea mărfurilor la destinație finală.

Vama: Punct de control și autoritate responsabilă pentru verificarea și reglementarea mărfurilor care intră sau ies dintr-o țară, inclusiv procesarea documentelor și perceparea taxelor vamale.

Punct de transfer intermodal: Un nod logistic unde mărfurile sunt transferate între diferite moduri de transport, cum ar fi camioane, trenuri sau nave, în cadrul unei rețele intermodale.

Punct de livrare: Locația specificată de către destinatar pentru primirea mărfurilor, care poate fi o adresa rezidențială, un punct de colectare sau o locație comercială.

Transport agabaritic: Transportul mărfurilor cu dimensiuni și greutăți excepționale, care depășesc limitele standard și necesită autorizații speciale, însoțitori și echipamente speciale.

Serviciu de distribuție capilară: Un serviciu logistic care implică livrarea mărfurilor în zone greu accesibile sau în zone rurale, utilizând vehicule mai mici și flexibile.

Punct de reîmprospătare: Locația unde șoferii și operatorii de transport pot face pauze, odihnă și alimentare cu combustibil în timpul călătoriilor de lungă distanță.

Taxă de asigurare: Costul perceput pentru acoperirea riscurilor și protejarea mărfurilor în timpul transportului, prin intermediul unei polițe de asigurare de transport.

Manipulant: Persoana sau lucrătorul responsabil de manipularea și încărcarea mărfurilor în vehiculele de transport rutier, utilizând echipamente și tehnici adecvate pentru a asigura siguranța și integritatea acestora.

Timp de livrare estimat: Durata aproximativă în care se estimează că mărfurile vor fi livrate la destinație, luând în considerare distanța, rutele, timpul de tranzit și alți factori relevanți.

Serviciu de transport de marfă la temperatură controlată: Un serviciu specializat în transportul mărfurilor care necesită condiții de temperatură controlată, cum ar fi produse alimentare, farmaceutice sau sensibile la temperatură.

Rețea de transport rutier: O infrastructură și un sistem de rute și conexiuni utilizate pentru transportul rutier de mărfuri între diferite locații și destinații.

Transport transfrontalier: Transportul mărfurilor între două sau mai multe țări, traversând frontierele naționale și respectând procedurile și reglementările vamale corespunzătoare.

Agent de transport: O persoană sau o companie care acționează ca intermediar între expeditor și transportator, asigurând organizarea și gestionarea expedițiilor de mărfuri.

Cod de bare: Un sistem de identificare unic, sub formă de linii paralele verticale cu lățimi și spații variabile, care permite identificarea și urmărirea mărfurilor în timpul procesului de transport și livrare.

Manipulare cu stivuitor: Utilizarea unui echipament specializat, cum ar fi un stivuitor, pentru a ridica, transporta și depozita mărfurile în vehiculele de transport sau în depozite.

Zonă de tranzit: O zonă special desemnată la frontiera unei țări, unde mărfurile sunt supuse controlului vamal și formalităților de import-export înainte de a fi lăsate să intre sau să iasă din țară.

Tonnaj brut: Greutatea totală a unui vehicul de transport rutier încărcat cu mărfuri, inclusiv greutatea vehiculului însuși, a încărcăturii și a oricăror accesorii sau echipamente adiționale.

Serviciu de transport expres internațional: Un serviciu rapid de transport internațional de mărfuri, care asigură livrarea într-un timp scurt, în diferite țări și regiuni din întreaga lume.

Manipulare cu macara: Utilizarea unei macarale sau a unui echipament similar pentru a ridica și așeza mărfurile în vehiculele de transport sau în zonele de depozitare.

Permis de conducere profesionist: Un document oficial care atestă că un șofer de vehicul de transport rutier are competențele necesare pentru a conduce vehicule de mare tonaj