Iată un glosar care conține termeni relevanți în lichidări de stocuri și comerț:

Lichidare: Procesul de vânzare rapidă a stocurilor de mărfuri pentru a obține bani într-un timp scurt.

Stocuri: Bunuri sau mărfuri deținute de o afacere în vederea vânzării ulterioare.

Inventar: Lista sau înregistrarea detaliată a tuturor bunurilor și mărfurilor disponibile în stocurile unei afaceri.

Prețul de listă: Prețul de vânzare recomandat de producător sau furnizor pentru un anumit produs.

Prețul de vânzare: Prețul la care un produs sau o marfă este vândut clienților.

Discount: O reducere aplicată la prețul de vânzare al unui produs.

Promovare: Activitățile de marketing și publicitate efectuate pentru a atrage clienți și a crește vânzările.

Profit brut: Totalul vânzărilor minus costurile directe asociate producției sau achiziționării produselor.

Profit net: Profitul rezultat după deducerea tuturor costurilor și taxelor, inclusiv costurile operaționale, salariile angajaților și alte cheltuieli.

Marjă de profit: Diferența dintre prețul de vânzare și costul de achiziție a unui produs.

Retur de marfă: Procesul de returnare a produselor nevândute de la comercianți la furnizori.

Data de expirare: Data până la care un produs este considerat sigur și eficient pentru utilizare.

Stoc mort: Produse care au expirat, sunt deteriorate sau nu mai pot fi vândute și trebuie eliminate din stocuri.

Vânzare cu amănuntul: Procesul de vânzare a produselor direct către clienții finali.

Volum de vânzări: Cantitatea totală de produse vândute într-o anumită perioadă de timp.

Comandă specială: O cerere de produse sau mărfuri care nu sunt disponibile în mod obișnuit în stocuri și trebuie achiziționate sau produse special.

Revizuirea stocurilor: Procesul de a verifica și actualiza inventarul pentru a se asigura că cantitatea de stocuri este exactă și corectă.

Furnizor: O companie sau persoană care furnizează bunuri sau servicii unei afaceri.

Distribuitor: O companie care achiziționează produse de la producători și le furnizează către comercianți sau clienți finali.

Comerț electronic: Procesul de cumpărare și vânzare de bunuri și servicii prin intermediul internetului.
Stoc minim: Cantitatea minimă de produse pe care o afacere dorește să o aibă în stoc înainte de a efectua o reînnoire sau o nouă comandă.

Stoc maxim: Cantitatea maximă de produse pe care o afacere dorește să o aibă în stoc pentru a evita suprapopularea sau risipa de resurse.

FIFO (First In, First Out): Metoda de gestionare a stocurilor în care produsele achiziționate sau produsele cu data de expirare cea mai apropiată sunt vândute mai întâi, asigurând astfel un flux continuu și eficient al stocurilor.

LIFO (Last In, First Out): Metoda de gestionare a stocurilor în care produsele achiziționate sau produsele cu cea mai recentă dată de expirare sunt vândute mai întâi.

Lot: O cantitate specifică de produse sau mărfuri achiziționate sau produse în același timp și considerate ca o unitate.

Vânzare cu ridicata: Procesul de vânzare a produselor în cantități mari către alți comercianți, distribuitori sau întreprinderi, în loc de vânzarea directă către consumatori finali.

Retur de marfă: Procesul de returnare a produselor cumpărate de la un furnizor sau distribuitor de către comerciant din motive precum produsele deteriorate, greșeli în livrare sau nerealizarea vânzărilor.

Stoc rezidual: Produsele rămase în stoc după o perioadă de vânzări sau lichidare și care necesită o gestionare suplimentară, cum ar fi reducerea prețului sau donarea.

Campanie de clearance: O strategie de vânzări speciale pentru a elimina rapid stocurile reziduale prin reducerea semnificativă a prețurilor.

Etichetare de reducere: Procesul de adăugare a unor etichete speciale sau a semnelor distinctive la produsele aflate în lichidare, indicând reducerile de preț aplicate.

Vânzare scăzută: Vânzarea unui produs la un preț sub costul de achiziție sau costul de producție în scopul de a atrage clienți și de a stimula vânzările altor produse.

Lichidator: O persoană sau o companie specializată în lichidarea stocurilor, care cumpără produse la prețuri reduse și le vinde la prețuri mai mici decât prețurile de listă.

Stoc de sezon: Stocuri specifice care sunt achiziționate și vândute în funcție de cererea sezonieră, cum ar fi decorațiunile de Crăciun sau îmbrăcămintea de vară.

Surplus de stoc: Situația în care o afacere are o cantitate mai mare de produse în stoc decât este necesar sau solicitat de piață.

Expediere: Procesul de pregătire și trimitere a produselor din stoc către clienți sau destinații specifice.

Monitorizarea vânzărilor: Urmărirea și analizarea performanței vânzărilor într-o perioadă de timp pentru a identifica tendințe, modele și oportunități de îmbunătățire.

Comerțul en-gros: Vânzarea de produse sau mărfuri în cantități mari către alte afaceri sau comercianți, de obicei la prețuri mai mici decât prețurile de vânzare cu amănuntul.

Restricții de stoc: Limitările impuse asupra cantității de produse disponibile pentru vânzare, de obicei în scopul de a gestiona cererea și de a evita epuizarea rapidă a stocurilor.

Sistem de gestiune a stocurilor: O metodă sau un software utilizat pentru a monitoriza, controla și organiza stocurile unei afaceri, inclusiv achiziții, vânzări și livrări.

Rentabilitate: Măsura în care afacerea obține profit din vânzarea stocurilor și a altor active, calculată de obicei ca raport între profit și investiție.

Depozitare: Procesul de păstrare și gestionare a stocurilor într-un spațiu fizic dedicat, cum ar fi depozite sau magazine.

Analiza ABC: O metodă de clasificare a stocurilor în funcție de importanța și valoarea lor, astfel încât să se poată acorda o atenție deosebită la gestionarea și controlul celor mai valoroase stocuri.

Markup: Diferența între prețul de achiziție al unui produs și prețul la care este vândut către clienți, exprimată ca un procent sau o sumă fixă.

Brevet: Un drept legal acordat unei companii sau persoane pentru a deține exclusivitatea asupra unei invenții, design sau proces pentru o anumită perioadă de timp.

Scadere în valoare: Reducerea valorii unui produs sau a stocurilor în timp, datorită factorilor precum deprecierea, expirarea sau evoluția cererii.

Rentabilitate pe metru pătrat: Măsura performanței financiare a unei afaceri în funcție de veniturile generate pe metrul pătrat al spațiului comercial.

Contract de distribuție: Un acord legal între un producător sau furnizor și un distribuitor, care reglementează termenii și condițiile vânzării și distribuției produselor.

Revânzător: O afacere sau o persoană care achiziționează produse de la un furnizor sau distribuitor și le revinde către clienți finali sau alte afaceri.

Campanie de lichidare totală: O strategie de vânzări prin care toate stocurile unei afaceri sunt vândute la prețuri reduse, în scopul închiderii sau restructurării afacerii.

Retur de investiții: Măsura în care investiția în stocuri și activitățile de lichidare generează un profit sau un randament favorabil.

Gestionarea riscului: Procesul de identificare, evaluare și gestionare a riscurilor asociate cu lichidarea stocurilor și activitățile comerciale, pentru a minimiza pierderile și a maximiza oportunitățile.

Pachet promoțional: O ofertă sau combinație de produse sau servicii vândute împreună la un preț redus sau cu avantaje suplimentare, în scopul de a stimula vânzările și de a-și îmbunătăți poziția pe piață.

Revenire de stoc: Procesul de reintroducere a produselor vândute anterior și returnate în stocurile disponibile pentru vânzare.

Planogramă: O reprezentare grafică sau un plan detaliat al amplasării și aranjamentului produselor într-un spațiu de vânzare sau pe rafturi, pentru a maximiza expunerea și accesibilitatea produselor.

Produs discontinuu: Un produs care nu va mai fi disponibil în stocuri sau comercializat în viitor, de obicei din motive precum întreruperea producției sau modificări în strategia de afaceri.

Piață de desfacere: Un segment specific al pieței în care un produs sau o marcă este destinată să fie vândută sau promovată.

Licitare: Procesul de vânzare a stocurilor prin licitație, în care clienții pot face oferte competitive pentru a obține produsele dorite.

Retur de investiții în publicitate: Măsura eficienței și impactului investițiilor în publicitate în generarea vânzărilor și a profitului.

Eșantion gratuit: O mică cantitate de produs oferită clienților potențiali în mod gratuit, în scopul de a le permite să testeze și să experimenteze produsul și să îi încurajeze să facă achiziții ulterioare.

Politica de returnare: Setul de reguli și proceduri stabilite de o afacere pentru gestionarea și acceptarea returnărilor produselor de către clienți, inclusiv condițiile, termenele și procesul de rambursare sau înlocuire.

Acestea sunt doar câteva dintre termenii relevanți în lichidările de stocuri și comerț. Sperăm că acest glosar să fie util pentru înțelegerea și familiarizarea acestui domeniu. Este important să rețineți că termenii și definițiile pot varia în funcție de contextul și industria specifică în care se desfășoară lichidările de stocuri și comerț.